Artikel Amitabha Buddha – 阿彌陀佛

Download: Artikel Amitabha Buddha(PDF)

Artikel Amitabha Buddha

Amitabha Buddha

Nama “Buddha Amitabha” adalah perkataan dari Bahasa Sansekerta yang diucapkan sebagai “Hyang Buddha Amitayus” adalah “Cahaya yang Tidak Terbatas”. Sebagai penguasa tanah Suci yang terletak di sebelah Barat dari bumi kita atau dari alam semesta yang penghuninya dapat menghayati kehidupan yang berkebahagiaan taraf paling tinggi, Hyang Buddha Amitabha mengajar kepada makhluk-makhluk hidup, agar mereka dapat mentransformasikan, mengubah diri mereka (dari berkehidupan atau berwatak yang belum sempurna menjadi sempurna), sehingga mereka kelak dapat diterima di Tanah Suci Hyang Buddha Amitabha, sesuai dengan sumpah Maha suci dan sejati yang telah beliau ikrarkan. Hyang Buddha Amitabha ini dibantu atau mempunyai pendamping dua Bodhisattva yaitu, Bodhisattva Avalokitesvara dan Bodhisattva Mahasthamaprapta.

Menurut Sutra atau Kitab suci agama Buddha yang bernama “Sutra Tentang Kehidupan yang Tidak Dapat Diukur Waktunya”, sebelum beliau mencapai tingkat ke Buddhaan adalah seorang Raja. Setelah mendapat pelajaran dari Hyang Buddha yang memerintah dunia timur, beliau memutuskan di dalam pikiran beliau untuk ………….Baca selengkapnya di sini <klik>

Leave a comment

Your comment